תקנון האתר 

ביגר בית ממכר נכסים (להלן "הסוכנות") עושה את מירב המאמצים על מנת לדייק בפרטים והנתונים המופיעים באתר, כל הפרטים המופיעים באתר הינם כפי שידועים לנו ו/או כפי שנמסרו לנו ע"י בעלי הנכס או המורשים מטעמם, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד' התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין הסוכנות לבין המבקר באתר.
הסוכנות לא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק, ישיר או עקיף, צפוי או בלתי צפוי, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ו/ או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשב והמשתמש באתר מסכים כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה באתר ו/או בשירותים, אנו ממליצים ללקוחותינו לבצע בדיקות משפטיות, תכנוניות, הנדסיות ואחרות לפני כל רכישה או השכרת נכס, הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל פרט בתוך המפורסם באתר ללא הודעה מוקדמת. 
כל אדם המבקר באתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הסוכנות,

בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה, הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד.

כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו את הלקוח עם המשך שימושו באתר. לפי-כך, אנו ממליצים לעיין בתנאים אלו מעת לעת. 

השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת הלקוח לשינויים אלו, ככל שהלקוח אינו מסכים לשינויים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר.
שם הסוכנות ,סימני הסוכנות ולוגו הסוכנות או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של הסוכנות ואין לעשות בהם כל שימוש. 
באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או למאמרים שאינם מופעלים על-ידי הסוכנות ולא באחריותה, כל שימוש בקישורים ובתכנים הנ"ל יהיו באחריות המשתמש בלבד.
התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, הסוכנות אינה מתחייבת שכל הנכסים המפורסמים באתר אכן מוצאים למכירה/השכרה. 
כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר לנתוני הנכס, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון בעל הנכס ו/או בעל הזכות למכירת הנכס ו/או בעל הזכות להשכרת הנכס (לפי העניין), לרבות נתוני הנכס, התוספות המצויות ונתונים שונים, נמסר על ידם ולסוכנות לא תהיה כל אחריות לגביו.
הסוכנות או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.
באם נפלה טעות בתיאור הנכס , לא יחייב הדבר את הסוכנות, תמונות הנכסים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין הנכסים הנמכרים/מושכרים בפועל.
למען הסר ספק השימוש באתר והפעולות שתעשה כתוצאה משימוש באתר יהיו על אחריותך הבלעדית.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות אלינו בטלפון: 04-841-2222 או במייל: 
roy@bigger-n.com       nir@bigger-n.com

logo בניית אתרים